• Vans Unisex Classic Checkerboard Black/White Checker/White Slip-On - 8.5

  The shoe that started it all. The iconic Vans Classic Slip-On keeps it simple and classic..

   • Padded collar and footbed for added comfort, fit, and superior shock
   • Vulcanized construction for comfort and
   • Signature waffle outsole for enhanced board

 • Van: Vested Interest #5

  Vince Morrison, known to most people as Van. Good with his hands, be it crafting a piece of wood, playing his guitar, or pleasing a lover—he excels at them all. Friendly, flirty, and talented, he’s cool under pressure, and hot everywhere else. But he keeps his heart closed, even as his interest and emotions are tested. Olivia Rourke works alongside him at BAM. Talented, private, and intriguing, she touches something inside him he can’t deny. He wants to know her. In every possible way.He wants her to know him. Her past tells her to stay clear. Van is everything that she wants, and exact... [Read More]

  • Anthem Of The Peaceful Army

   Modern Rock N' Roll band Greta Van Fleet to release highly anticipated new album, 'Anthem Of The Peaceful Army,' on 10/19 via Lava Records. Album includes current single 'When The Curtain Falls,' which is approaching top 5 airplay at Active Rock radio and is building at Alternative radio. They will re-launch their nearly sold out headlining tour on 9/11 in Canada. Greta Van Fleet recently set a record as the first band in 15 years to hit #1 airplay at Active Rock radio with 2 consecutive singles!

   • Vans Infant Checker Slip-On Black/True White Crib Size 4

    Vans Infant Checker Slip-On Black/True White Crib Size 4

    • Over the Top: A Raw Journey to Self-Love

     Who gave Jonathan Van Ness permission to be the radiant human he is today? No one, honey.The truth is, it hasn’t always been gorgeous for this beacon of positivity and joy.Before he stole our hearts as the grooming and self-care expert on Netflix’s hit show Queer Eye, Jonathan was growing up in a small Midwestern town that didn’t understand why he was so…over the top. From choreographed carpet figure skating routines to the unavoidable fact that he was Just. So. Gay., Jonathan was an easy target and endured years of judgement, ridicule and trauma—yet none of it crushed his uniquely e... [Read More]

     • Van Ness Medium Auto Waterer, 6-Liter

      Medium 6-liter Auto Waterer. Ideally Sized for Large Dogs. Removable Lid for Easy Cleaning of Water Container with a Spill-Less Valve for Quick and Mess Free Refills.

       • Medium 6 Liter Auto Waterer
       • Ideally Sized for Large Dogs
       • Removable Lid for Easy Cleaning of Water Container with a Spill-Less Valve for Quick and Mess Free
       • Product size: Height 11.13", Width 8.63", Depth

     • Rip Van Wafels Snack Wafels, Honey and Oats, 12 Count, 13.92 OZ

      Rip Van Wafels are simple ingredient snacks with a crispy and chewy texture. They are made of two wafel layers and real ingredient filling. Popular in Europe, these snacks are traditionally heated over a cup of hot coffee or tea. They taste equally good on their own or topped with nut butter or yogurt for breakfast.

       • Contains 12 individually wrapped honey and oat
       • Snack wafers made with real Oats and Organic
       • Healthy snack for the office, lunchboxes, post workout or breakfast on the
       • No artificial colors or flavors, preservatives, trans fat, soy, or high fructose corn
       • 130 Calories, 8g Sugar, 1g Protein per

     • Een abel spel van Lanseloet van Denemerken - eBook

      In een handschrift, bewaard in de Bibliothèque des Bourgondes te Brussel, zijn ons de drie eenige en daarom kostbare romantische drama's overgeleverd, welke uit de veertiende eeuw tot ons gekomen zijn. Ze heeten abele (d. i. schoone, edele) spelen, in tegenstelling met de daarna opgevoerde ruwe en kunstlooze klucht. Hun taal munt uit door eenvoud, natuur en welluidendheid. Een van die zeldzame stukken behandelt de tragische geschiedenis van Lanseloet  en de schoone Sanderijn. Het is ongeveer een honderd jaar ouder dan Elckerlijc—de tijd van het burgerlijke drama met zijn moraliseering en bespiegeling was nog niet aangebroken—en verplaatst ons niet als Den Spieghel der Salicheit in een symbolische maar in een werkelijke, zij het dan ook geïdealiseerde wereld, van ridders en edelvrouwen. De liefde is er het hoofdthema. Zij is bij den jongen ridder Lanseloet even wel gemeend als bij de bekoorlijke Sanderijn, de dienstmaagd zijner moeder; maar in de eerste plaats is, tegenover Sanderijn's zachte genegenheid, zijne liefde een naar bevrediging dringende hartstocht; en hij, die telkens zijn goede bedoelingen bevestigt met een eed op zijn ridderschap, laat zich, louter om „sinen wille” te kunnen doen, door zijn gewetenlooze, uitsluitend door standsbegrip beheerschte moeder verleiden, om eed en eer, zelfs tegen beter weten en voelen in, door snood geweld te schenden (zie blz. 15 en vlgg.).Sanderijn is de laaggeborene, die door adel van gemoed uitblinkt onder allen, en ook in haren val haar eer onaantastbaar te bewaren weet. Ze heeft meer karakter dan haar zwakke minnaar; ze is zacht maar beslist, niet onnoozel maar toch argeloos; nederig en bescheiden, of hoog en fier, al naar de omstandigheden dat eischen. Haar voornaamste eigenschap is haar zelf-respekt, haar fijn ontwikkeld eergevoel: Meer dan de daad heeft haar Lanseloet's smadelijk woord gekrenkt ic hebbe uus genoeg, Sanderijn, „ic ben uus nu sat, ende van herten also mat, al haddic VII baken gheten”; en later, in haar ballingschap, volgt ze den vreemden ridder niet als vrouw, vóór ze hem, op even kiesche als dichterlijke wijze (in die keurige beeldspraak van den bloeienden boom die door een edelen valk van ééne bloesem wordt beroofd), haar toestand heeft doen gissen. Naar Lanseloet is het stuk genoemd, en niet Sanderijn, maar de eerst door zijn lust, later door wanhoop en wroeging verbijsterde Lanseloet is de tragische figuur. De gehoorzame zoon van vroeger durft nu zijn moeder en gansch zijn adellijke maagschap te trotseeren om Sanderijn toch maar tot zijn vrouw te mogen maken, en hij sterft, als zijn welmeenende kamerheer Reinout, voor bloedige veete beducht, hem het verzonnen bericht van Sanderijn's dood heeft meegedeeld.

       Een abel spel van Lanseloet van Denemerken - eBook

     • Frank van Wezels roemruchte jaren en notities van een landstormman - eBook

      Dit is de oorspronkelijke tekst van deze militaire roman, die eens het gehele Nederlandse leger op stelten heeft gezet. En nog steeds heeft Frank van Wezel een leger van vrienden, dat zich `te pletter lacht om deze schrijvende landstormman. Want wat maakt hij niet mee! Met hoeveel humor beschrijft hij zijn wederwaardigheden in kazerne en veldleger. Hoe levend en levensecht is elke figuur in deze roman getekend. Onvergetelijke typen leert u kennen, die u amechtig van het lachen achterlaten... `Het is bij de wilde beesten af, zegt Frank van Wezel, die het kazernejargon van `14- 18 ook voor de klas nog niet verleren kan.Deze uitgave is aangevuld met de `Notities van een landstormman , die in het zondagsblad van Het volk verschenen tijdens de mobilisatie 14- 18. Door A. M. de Jong geschreven onder het pseudoniem Frank van Waes. U kunt nu zelf constateren wát waar en wát verzonnen is in deze roman.

       Frank van Wezels roemruchte jaren en notities van een landstormman - eBook

     • Troostrijk gesprek over de kracht van het christelijk geloof tot inrichting van een christelijk leven - eBook

      Het Troostrijk gesprek is een levendig geschreven traktaat door de vader van de Nadere Reformatie in de Nederlanden, Willem Teellinck (-). De twee gesprekspartners zijn Gajus, een gemeentelid, en Jakobus, een godgeleerde. Gajus wil graag weten hoe hij als een zondig mens kan ontvangen wat God in het Evangelie beloofd heeft. Jakobus wijst in zijn antwoord op het geloof in de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker. De kracht van dit geloof, dat God wil schenken, is zó groot dat een mens zichzelf kwijtraakt en zich werpt op de genade van God in Christus Jezus. Door dit geloof ontvangt hij uit Hem het leven, en gaat hij ook leven tot Gods eer. Dit Troostrijk gesprek heeft ons allen veel te zeggen, zeker ook voor de praktijk van het christelijke leven.

       Troostrijk gesprek over de kracht van het christelijk geloof tot inrichting van een christelijk leven - eBook

     • Een korte geschiedenis van de angst (confessies van een vluchteling) - eBook

      '...En zo probeert onze vluchteling nog steeds te bewijzen dat hij hier moet zijn waar hij buiten zijn eigen wil en bedoeling is. Hij rechtvaardigt zich dat hij geen usurpator is, maar gewoon een ongelukkig mens. De gebroken en gewonde schipbreukeling verontschuldigt zich nederig dat hij boven water is gekomen aan een prachtig strand en daar de idylle en de rust heeft verstoord. Hij rechtvaardigt zich dat hij nu eenmaal hier is en niet ergens anders. Hij rechtvaardigt zich omdat hij zich ongemakkelijk voelt, alleen omdat hij bestaat...'De confessies van een vluchteling vervat in een bundel verhalen die zich afspelen in de periode vanaf de millenniumwisseling tot nu - de resultante van het zelfonderzoek van een vluchteling en de afspiegeling van de wereld om hem heen.

       Een korte geschiedenis van de angst (confessies van een vluchteling) - eBook

     • Het Rattenkwartier: Een Blik in het Nest van de Bende van Nijvel - eBook

      Begin jaren tachtig bewoont de clan Bogaert enkele woonwagens in het zogenaamde Rattenkwartier in Negenmanneke, Sint-Pieters-Leeuw. Een lid van die clan was ooit de hoofdverdachte in het dossier van de vuilniszakmoorden van Bergen. Familielid Anna Bogaert was tot begin jaren tachtig gehuwd met Philippe De Staerke, de enige in verdenking gestelde crimineel voor de aanslag van de Bende in Aalst. De clan De Staerke is afkomstig uit het Rattenkwartier.Beide families zijn verwant met de clan Becker. Robert Becker woonde begin jaren tachtig in een woonwagen in het Rattenkwartier. Hij werd genoemd als leider van de Bende van de Borinage, de enige criminelen die voor het assisenhof verschenen inzake de in 1983 gepleegde aanslagen en moorden van de Bende van Nijvel.Het Rattenkwartier is het nest van de Bende van Nijvel.En dan leren de bewoners van dat nest, - vechtersbazen, inbrekers en overvallers, - via de verzamelde criminele activiteiten een echte psychopaat kennen. Een onverbeterlijke seriemoordenaar. Een meedogenloze massamoordenaar. Charlie Hedo toont in dit boek aan dat hij betrokken is bij de twee grootste misdaaddossiers van ons land die bovendien beide onopgelost zijn.Charlie Hedo was in 1985 op de dag van de bloedigste aanval aanwezig in Aalst. De Bende liet de stad in trauma achter. Charlie volgde sindsdien alle verwikkelingen in de zaak op de voet. Toen de daders na 20 jaar nog steeds vrij rond liepen besloot hij zich te verdiepen in de zaak en kwam tot verrassende ontdekkingen. Hij werkte tien jaar aan dit boek waarin hij de daders bij naam noemt.

       Het Rattenkwartier: Een Blik in het Nest van de Bende van Nijvel - eBook

     • Geweldloos Verzet in Gezinnen : Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten

      Geweldloos Verzet in Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (2015) (Dutch)

       Geweldloos Verzet in Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (2015) (Dutch)

     • Taxidermie: Voorbereiding schedels van dieren - Concepten en technieken voor een goede conservering van de skeletten. - eBook

      Una parte dello scheletro costituisce il cranio.La preparazione di un cranio è molto semplice rispetto a quella di tutto lo scheletro.Inoltre è la parte più importante dell’animale a livello di studio scientifico, museale e come reperto da collezione.In questo piccolo e-book descriverò un mio metodo, diverso dagli altri preparatori.Questo metodo lo ritengo sbrigativo con dei risultati eccellenti per quanto riguarda la pulitura e la sbiancatura delle ossa.Bisogna fare Attenzione alla sbiancatura eccessiva che potrebbe dare l’impressione di un cranio artefatto, oppure un pezzo di plastica. Le ossa naturali tendono a mantenere il loro naturale colorito lievemente grigio-giallastro.Let op: er kunnen grammaticale fouten gezien mijn slechte beheersing van vreemde talen (oorspronkelijke taal: Italiaans)

       Taxidermie: Voorbereiding schedels van dieren - Concepten en technieken voor een goede conservering van de skeletten. - eBook

     • de Algemeene Leerstukken Van Strafrecht : Volgens Het "Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders in Nederlandsch-Indi" En Het "Ontwerp Van Een Wetboek Van Strafrecht Voor de Inlanders in Nederlandsch-Indi."

      de Algemeene Leerstukken Van Strafrecht: Volgens Het "Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders in Nederlandsch-Indi" En Het "Ontwerp Van Een Wetboek Van

       de Algemeene Leerstukken Van Strafrecht: Volgens Het "Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders in Nederlandsch-Indi" En Het "Ontwerp Van Een Wetboek Van